facebook instagram E-mail
056 639 07 56
FAQ

FAQ - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące prętów zbrojeniowych z kompozytów

1. Czy pręty kompozytowe wymagają regularnej konserwacji?

Ze względu na wysoką odporność na korozję oraz inne substancje agresywne, oferowane przez nas zbrojenie kompozytowe nie wymaga regularnej konserwacji, wymiany bądź napraw. Przez długi czas utrzymują swoje właściwości fizyko-chemiczne.

2. Czy pręty kompozytowe przewodzą ciepło i prąd elektryczny?

Pręty zbrojeniowe z kompozytu są dielektrykami, co oznacza, że nie przewodzą prądu elektrycznego ani ciepła. Jednocześnie przepuszczają fale radiowe, nie zakłócając przepływu fal elektromagnetycznych.

3. Czy pręty kompozytowe możemy łączyć ze sobą w tradycyjny sposób?

Pręty kompozytowe możemy łączyć ze sobą w klasyczny sposób za pomocą drutu wiązałkowego, opasek zaciskowych (trytytek) czy też strzemion.

4. Dlaczego pręty kompozytowe są lepsze od tradycyjnych prętów stalowych?

Istnieje wiele parametrów, które o tym świadczą. Wspomnieć można chociażby niezwykłą wytrzymałość na rozciąganie, całkowitą odporność na korozję, niską wagę, brak kosztów napraw bądź wymiany czy też trwałość całej konstrukcji.

5. Jaka jest trwałość oferowanych prętów kompozytowych?

Prognozowana trwałość konstrukcji zbrojonych prętami z włókna szklanego jest nie mniejsza niż 100 lat. Jest to znacznie lepszy wynik niż zbrojeń stalowych, których okres użytkowania jest zgodny z normami budowlanymi.

6. W jaki sposób można transportować pręty kompozytowe?

Dzięki znacznie niższej wadze od stali i możliwości zwijania w kręgi nie ma potrzeby wynajmowania ciężkiego sprzętu aby dostarczyć pręty kompozytowe na plac budowy. Wystarczy użyć do transportu małego samochodu dostawczego lub skorzystać z usług firm kurierskich.

7. W jakich długościach produkowane są pręty zbrojeniowe z kompozytu?

Oferujemy szeroki zakres produkowanych długości. Pręty kompozytowe wykonujemy w odcinkach prostych o długości 2, 3, 6mb lub 50, 100mb zwijanych w kręgi. Ze względu na ograniczenia transportowe odcinki powyżej 2mb zwijane są w wiązki.

8. Czy pręty kompozytowe tracą swoje właściwości w niskich temperaturach?

Odporność prętów zbrojeniowych kompozytowych, dostępnych w naszym asortymencie obejmuje szeroki zakres temperatur – od -70 do 300°C. Dzięki temu mogą być stosowane w niemal każdej konstrukcji bez obaw o utratę ich właściwości.

9. Czy do zbrojenia można używać tych samych średnic prętów kompozytowych co w przypadku prętów stalowych?

Przy zachowaniu tych samych właściwości fizyko-mechanicznych można stosować odpowiednio mniejsze średnice prętów kompozytowych np.:

Pręty kompozytowe fi 8 mm zastępują pręty stalowe kl. A-III o średnicy 12 mm.
Pręty kompozytowe fi 6 mm zastępują pręty stalowe kl. A-III o średnicy 8 mm.

Pełna charakterystyka porównawcza - TUTAJ

10. Czym należy ciąć pręty zbrojeniowe z kompozytu?

Pręty kompozytowe można ciąć ręcznie lub mechanicznie (piła tarczowa, szlifierka kątowa). Podczas cięcia zaleca się aby pracownicy stosowali środki ochrony dróg oddechowych (maski) i oczu (okulary) oraz obuwie ochronne ze względu na powstające podczas cięcia pylenie.

11. Z jakiej żywicy są wytwarzane pręty?

Pręty kompozytowe TROKOTEX są wytwarzane metodą pultruzji, polegającą na przeciąganiu ciągłych pasm włókien chemicznych (rowingu) przez urządzenia, które nasyca wiązkę włókien żywicą termoutwardzalną, nadaje kształt przekroju poprzecznego i utwardza spoiwo. W wyniku tego procesu powstaje kompozyt składający się z bardzo dużej ilości pojedynczych włókien o układzie równoległym zatopionych w matrycy polimerowej na bazie żywicy epoksydowej.

12. Jakie dokumenty posiadają pręty?

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0575

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych - Znaku Certyfikacji ITB "WYRÓB BUDOWLANY"

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2018/0269

Certyfikat ISO na zgodność z nową normą ISO 9001:2015

13. Jakie są przykłady wykonanych realizacji z wykorzystaniem prętów kompozytowych?

Można przytoczyć szereg przykładów zastosowania prętów GFRP ze względu na ich wysoką odporność na korozję:

• most kompozytowy w miejscowości Błażowa k. Rzeszowa, Polska,
• przebudowa skrzyżowania k. Lublina, Polska,
• zbrojenie płyt tramwajowych-torowisko, Polska,
• budowa drogi ekspresowej S51 (obwodnica Olsztyna),

• zbrojenie bariery ochronnej most Irvine Creek, Kanada,
• górne zbrojenie płyty pomostu w Jagsthausen, Niemcy,
• górne zbrojenie płyty pomostu Wotton Bridge, Kanada,
• górne zbrojenie płyty pomostu Magog Bridge, Kanada,
• zbrojenie płyty pomostu w Montague Bridge, Kanada,
• zbrojenie płyty pomostu w Victoria Bridge, Kanada,
• zbrojenie płyty pomostu Morristown Bridge, Kanada
• mury nadbrzeżne królewskiej willi w Doha, Katar,
• umocnienia brzegowe w Hall’s Harbour, Kanada,
• umocnienia brzegowe wzdłuż promenady nadbrzeżnej w Blackpool, Wielka Brytania,
• basen Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt, Niemcy,
• zbrojenie krawędziowe na parkingu Park & Fly w Kelsterbach, Niemcy,
• posadzka przemysłowa w Coca–Cola AG w Osnabrück, Niemcy,
• posadzka parkingu Forum Steglitz w Berlinie, Niemcy.

14. Gdzie w szczególności pręty znajdują zastosowanie?

Zbrojenie z włókien szklanych jest odporne na działanie kwasów oraz innych czynników agresywnych. W związku z tym ich zastosowanie polecane jest szczególnie w płytach pomostu, kapach chodnikowych, betonowych barierach ochronnych, ekranach akustycznych, powierzchniach parkingowych, posadzkach przemysłowych, jezdniach z podbudową betonową (w tym nawierzchnie lotnisk), powierzchniach w oczyszczalniach ścieków i na pływalniach oraz jako zapory, budowle portowe, kanały, elementy umocnienia brzegów i mury nabrzeżne.