facebook instagram E-mail
056 639 07 56
Pręty kompozytowe

Pręty zbrojeniowe z kompozytu - zastosowanie

prety-zbrojeniowe-zastosowanie-most-tokotex

1. W budownictwie:

  • Tymczasowe konstrukcje inżynierskie: zbrojenie elementów tymczasowych z możliwością cięcia i wiercenia, które daje oszczędność czasu podczas prac demontażowych.
  • Budynki laboratoryjne i inne obiekty z wymaganiami ochrony przed interferencją fal magnetycznych, budynki wyposażone w urządzenia rezonansu magnetycznego, ośrodki badawczo-rozwojowe, stacje transformatorowe ze względu na obojętność elektromagnetyczną

  • Elementy konstrukcji żelbetowych, konstrukcji budownictwa infrastrukturalnego i hydrotechnicznego, obiekty oczyszczalni ścieków, przemysłu chemicznego itp.: dzięki odporności korozyjnej i redukcji grubości warstwy otuliny betonowej konstrukcje te mogą być pocienione. Konstrukcje te zyskują również na trwałości w warunkach ekspozycji na agresywne środowisko.

2. W żelbetowych elementach płytowych:

  • Nakrywy włazów, krawężniki, nawierzchnie żelbetowe, obiekty stacji benzynowych, przejazdy kolejowe, osłony drogowe, nawierzchnie chodnikowe, cienkie panele elewacyjne, ekrany akustyczne, stopy prefabrykowane, elementy ścienne i stropowe, stopy parkingowe, inne płaskie elementy.

3. W żelbetowych elementach objętościowych:

  • Silosy, osadniki,kanały ściekowe, rozlewnie gazu, warsztaty, hale naprawcze silników, zbiorniki na ścieki, zasobniki składowiskowe, cysterny osadnikowe, rezerwuary osadnikowe, spalarnie śmieci, przyczółki mostowe, podpory i fundamenty, podkłady kolejowe, podkłady rozjazdowe, bariery energochłonne, rury żelbetowe, belki teowe, ściany, dźwigary i rygle, belki wspornikowe, ramy portalowe, skrzynie żelbetowe, kontenery żelbetowe, elementy o zredukowanej otulinie

4. Fundamenty, pale, słupy:

  • Elementy wspornikowe, połączenia balkonowe, węzły belek, węzły ram, segmenty tubingów, elementy torowisk kolei magnetycznej, hale prefabrykowane, hale wystawowe, hale produkcyjne, schody prefabrykowane, szyby windowe, garaże, płyty ścian piwniczny, kręgi żelbetowe, belki podsuwnicowe, konstrukcje nośne i wsporcze

5. Budownictwo drogowe:

  • Konstrukcje drogowe, obiekty mostowe, obiekty tunelowe, obiekty kolejowe, obiekty lotniskowe, kotwy wzmocnienia skał, ekrany akustyczne, rampy drogowe, pomosty drogowe

6. Specjalistyczne budownictwo inżynieryjne:

  • Kompensatory odkształceń, głębokie fundamenty, ścianki szczelinowe, pale wwiercane, mikropale, fundamenty specjalne, membrany, fundamenty zbiorników, ściany oporowe, podpory portali tuneli, przejścia podziemne, stropy pośrednie w tunelach, konstrukcje geotechniczne, obudowy wykopów, ściany szczelne

7. Inżynieria hydrotechniczna:

  • Przewody wodociągowe, śluzy wodociągowe, falochrony, zapory przeciwzalewowe, zapory wodne, umocnienia brzegów rzek, jazy wodne, przystanie wodne, zapory przeciwpływowe, lądowiska, kesony żelbetowe, stabilizatory brzegowe, konstrukcje portowe, kanały żelbetowe

8. Ogrodnictwo:

  • Infrastruktura ogrodowa, tunele foliowe, konstrukcje do podtrzymywania roślin, altany, pergole, tyczki ogrodowe, paliki do ogrodzeń elektrycznych, płotki dekoracyjne, słupki do ogrodzeń leśnych