facebook instagram E-mail
056 639 07 56
Strefa Inwestora

BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Strefa InwestoraBudownictwo inżynieryjne to sektor, który w dzisiejszych czasach ma przed sobą perspektywę  dynamicznego rozwoju z zakresu infrastruktury, tj. mosty, drogi, tunele, stacje metra, wiadukty oraz obiekty hydrotechniczne. Dzięki szeroko rozwiniętej inżynierii budownictwo coraz częściej wykorzystuje pod względem technologicznym innowacyjne rozwiązania będące zamiennikiem dotychczasowego.

Pręty zbrojeniowe kompozytowe zgodnie ze swoją specyfikacją w budownictwie inżynieryjnym znalazły zastosowanie do konkretnych celów takich jak:

Konstrukcje drogowe, obiekty mostowe, obiekty lotniskowe, obiekty kolejowe, ekrany akustyczne, kotwy wzmocnienia skał, rampy drogowe, pomosty drogowe, a także:

Głębokie fundamenty, przejścia podziemne, ścianki szczelinowe, ściany oporowe, podpory tuneli, membrany, stropy w tunelach, fundamenty zbiorników, fundamenty specjalne, kompensatory odkształceń, pale wwiercane, konstrukcje geotechniczne, obudowy wykopów.

Zastosowanie innowacyjnej technologii z zakresu budownictwa inżynieryjnego przy wykorzystaniu prętów kompozytowych TROKOTEX, gwarantuje Państwu długą żywotność – eksploatacje obiektu budowlanego 2-3 razy dłużej niż konstrukcji zbrojonych stalą, dodatkowo całkowita odporność na korozję, co przekłada się na oszczędności remontowe.

 

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

Strefa InwestoraSektor budownictwa przemysłowego, to obiekty specjalnego przeznaczenia m.in. hale produkcyjne i magazynowe, biura, fabryki oraz obiekty handlowo-usługowe. Przede wszystkim należy pamiętać, iż obiekty przemysłowe o dużych gabarytach częściej podatne są na wszelkiego rodzaju obciążenia dynamiczne pochodzące od pracujących w nich maszyn i urządzeń. Dlatego kluczową rolę odgrywa właściwe zaprojektowanie ich fundamentów.

Pręty kompozytowe dla budownictwa przemysłowego znalazły zastosowanie jako:

Podpory i fundamenty, podkłady kolejowe, podkłady rozjazdowe, wspornikowe, połączenia balkonowe, węzły belek, węzły ram, elementy torowisk kolei magnetycznej, hale prefabrykowane, hale wystawowe, hale produkcyjne, schody prefabrykowane, garaże, płyty ścian piwnicznych, kręgi żelbetowe, konstrukcje nośne i wsporcze.

 

 

 

BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE

Strefa InwestoraTROKOTEX współpracując z Generalnymi Wykonawcami przy wykorzystaniu właściwych zachowań dla zrównoważonego rozwoju w dbałości o środowisko naturalne oraz oszczędne gospodarowanie surowcami, realizuje projekty służące ochronie środowiska, tj. obiekty oczyszczalni ścieków, zakłady gospodarki odpadami i stacje uzdatniania wody.

Kompozytowe pręty zbrojeniowe dzięki całkowitej odporności korozyjnej i redukcji grubości warstwy otuliny betonowej, wszelkiego rodzaju konstrukcje mogą być pocienione. Dodatkowo zyskują również na trwałości w warunkach ekspozycji na agresywne środowisko. Pręty kompozytowe charakteryzują się nietoksycznością, łatwością utylizacji, niską emisją CO2.

 

BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE

Wraz z dynamicznym rozwojem w Polsce rynku inwestycyjnego, staramy się w swoim zakresie obejmować  i dostarczać produkt jakim są pręty kompozytowe do zbrojenia betonu w coraz to nowszych dziedzinach budownictwa specjalistycznego, na który to głównie składają się obiekty elektroenergetyczne oraz obiekty przeznaczone dla wojska. Swoje zastosowanie odnajdują w:

Elektrowniach, budynkach laboratoryjnych, budynki wyposażone w urządzenia rezonansu magnetycznego, ośrodki badawczo-rozwojowe, stacje transformatorowe ze względu na objętość elektromagnetyczną, inne obiekty z wymaganiami ochrony przed interferencją fal magnetycznych.

 

BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE

Strefa Inwestora

Sektor budownictwa hydrotechnicznego służącego gospodarce wodnej przy wykorzystaniu prętów kompozytowych do zbrojenia betonu ze względu na właściwości oraz odporność na korozję, swoje zastosowanie odnajduje w bardzo szerokim spektrum wśród śródlądowych i morskich budowli hydrotechnicznych:

Przewody wodociągowe, śluzy wodociągowe, falochrony, zapory przeciwzalewowe, zapory wodne, umocnienia brzegów rzek, jazy wodne, przystanie wodne, lądowiska, stabilizatory brzegowe, konstrukcje portowe, zapory przeciwpływowe, kanały żelbetowe.

 

 

  Strefa Inwestora Strefa Inwestora Strefa Inwestora

  Strefa Inwestora Strefa Inwestora Strefa Inwestora