facebook instagram E-mail
056 639 07 56
Strefa Projektanta

Strefa ProjektantaTROKOTEX jako producent innowacyjnych rozwiązań dla branży budowlanej w zakresie prętów kompozytowych do zbrojenia betonu ma przyjemność zaprosić na stronę przygotowaną specjalnie z myślą o Państwa potrzebach.

Nasza firma dużą uwagę przywiązuje do codziennej pracy projektowej i do fachowego wsparcia dla architektów oraz projektantów.

Dlatego właśnie dla tej grupy dedykujemy specjalną Strefę w serwisie internetowym.

W dziale STREFA PROJEKTANTA znajdziecie Państwo wiele interesujących informacji technicznych, dokumentacje dopuszczające, certyfikaty, dane techniczne oraz materiały marketingowe.

                                                                                                           KOMPOZYT CZY STAL? - PORÓWNANIE (klik)

 

Oprócz narzędzi wspomagających projektowanie umieszczonych w Strefie, znajdą Państwo również kontakty do naszych specjalistów w zakresie produktu.

Są to osoby, które służą radą i wsparciem w zakresie oferowanych produktów jakim są pręty zbrojeniowe kompozytowe.

 

CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA (klik)

Strefa Projektanta 

NSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW

  KRAJOWA OCENA TECHNICZNA 

  Nr IBDiM-KOT-2018/0269 wydanie 2

Strefa Projektanta
Strefa Projektanta

Wyrób budowlany

  020-UWB-2690/W

 
Strefa Projektanta

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA 

  ITB-KOT-2018/0575 wydanie 1

Strefa Projektanta

 

Elementy betonowe zbrojone prętami kompozytowymi TROKOTEX, powinny być projektowane według zasad określonych w PN-EN 1992-1-1 (PN-S-10042:1991) dla zbrojenia stalowego, z uwzględnieniem ogólnych zaleceń. Wyrób budowlany TROKOTEX należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem, zakresem i warunkami, które podano w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w dokumentacji techniczno-budowlanej, właściwych dla poszczególnych rodzajów budowli.   

 

Międzynarodowe Normy ACI   

Metodologia projektowania konstrukcji betonowych wzmocnionych prętami kompozytowymi.

Zalecenia projektowe dotyczące elementów zbrojenia betonu prętami zbrojeniowymi FRP przedstawiono w międzynarodowych normach i instrukcjach projektowych, m in.: ACI 440.1R-06 (2006), Przewodnik projektowania i budowy betonu strukturalnego wzmocnionego prętami FRP, zgodnie z raportem komitetu American Concrete Institute 440.

 

American Concrete Institute (ACI) sugeruje następujące wytyczne dotyczące stosowania FRP:

* ACI 440R-07 "Raport o wzmocnieniu włóknami polimerowymi (FRP) dla konstrukcji betonowych", Komitete ACI 440, American Concrete Institute, Farmington Hills, Mich., (2007), 100p.

* ACI 440.1R-06 "Przewodnik po projektowaniu i budowie betonu strukturalnego wzmocnionego prętami FRP", Komitet ACI 440, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, (2006), 44p.

* ACI 440.5-08 "Specyfikacja konstrukcji z prętami zbrojeniowymi polimerowymi wzmocnionymi włóknem", Komitet ACI 440, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, (2008), 5p.

* ACI 440.6-08 "Specyfikacja dla materiałów z prętów polimerowych wzmocnionych włóknem węglowym i szklanym do wzmacniania betonu", Komitet ACI 440, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, (2008), 6p.

* ACI 440.3R-04 "Przewodnik po metodach testowania polimerów wzmacnianych włóknami (FRP) do wzmacniania i wzmacniania konstrukcji betonowych", Komitet ACI 440, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, (2004), 40p.

* ACI 440.2R-08 "Przewodnik po projektowaniu i budowie zewnętrznych systemów FRP do wzmacniania konstrukcji betonowych", Komitet ACI 440, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan (2008), 76p.

* ACI 440.7R-10 "Przewodnik po projektowaniu i budowie zewnętrznych systemów FRP do wzmacniania niezbrojonych konstrukcji murowych" Komitet ACI 440, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, (2010), 46p.

* ACI 440.4R-04 "Sprężanie struktur betonowych ścięgienami FRP", Komitet ACI 440, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, (2004), 35p.